Մեր ընկերության մասնակցությամբ տեղի ունեցած իրադարձությունները

Արզնի հանքային աղբյուրների բուժիչ հատկությունները հայտնի են անհիշելի ժամանակներից:

Ողջամիտ օգտագործման դեպքում հանքային ջուրը բարենպաստ է անդրադառնում օրգանիզմի վրա և օգնում կանխել շատ մարսողական հիվանդություններ: 

Այգ ջրի աղբուրները գտնվում են Սևանից սկիզբ առնող Հրազդան գետի ձախ ափին 

Արտադրանքը

Արզնի հանքային ջուր

Աղբյուրի ջուր Այգ

Աղբյուրի ջուր «Այգ», ոչ գազավորված

Այգ ջրի աղբուրները գտնվում են Սևանից սկիզբ առնող Հրազդան գետի ձախ ափին 

 

(1890մ ծովի մակարդակից բարձր):

Աղբյուրը` Նուռնուսի աղբյուրները

«Այգ» ջուրը իր բաղադրությամբ դասակարգվում է հիդրոկարբոնատային, նատրիումային կրածինային ջրերի կարգի: Այն աչքի է ընկնում խամելու բացառիկ որակներով, բավականին սառն է (7.5ОС),  հանքայնացումը կազմում է 200մգ/լ:

Ցուցմունքները. «Այգ» բնական խմելու ջուրը օգտագործվում է ինչպես սեղանի ջուր, այնպես էլ սնունդ և ըմպելիքներ, այդ թվում` կվաս պատրաստելիս:

Համային առանձնահատկությունները. Թափանցիկ, առանց հոտի և կողմնակի համի:

«Այգ» ոչ գազավորված ազբյուրի սեղանի ջուրը շշալցվում է օրիգինալ ապակե ` 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 5.0 и 10.0լ  տարողությամբ տարաների մեջ, ինչպես նաև 0,5լ ծավալով «սպորտային խցանով» օժտված շշերի մեջ: 

aig4site.jpg

 

 

5լ. ՊԷՏ

aig_5_l.jpg

5լ տարողությամբ ՊԷՏ շշերը հերմետիկ փաթեթավորվում են թերմանստեցվող փառով, վեցական շշով: Պատվիրատուի ցանկությամբ հնարավոր է շշերի ցանկացած քանակությամբ փաթեթավորում: 

 

 

2,0 լ. ՊԷՏ

aig_p2l.jpg2.0 լ տարողությամբ ՊԷՏ շշերը հերմետիկ փաթեթավորվում են թերմանստեցվող փառով, վեցական շշով: Պատվիրատուի ցանկությամբ հնարավոր է շշերի ցանկացած քանակությամբ փաթեթավորում: 


1.0լ. ՊԷՏ

aig_p1l.jpg1,0լ տարողությամբ ՊԷՏ շշերը հերմետիկ փաթեթավորվում են թերմանստեցվող փառով, վեցական շշով: Պատվիրատուի ցանկությամբ հնարավոր է շշերի ցանկացած քանակությամբ փաթեթավորում: 

 

Շշերի քանակը 20-ոտնաչափ բեռնարկղում         18 000

Ծավալը, Մ3                                                                             30.0

Կշիռը                                                                         19 050

 

 

0,5լ. ՊԷՏ sport

aig_p05L_s.jpg0.5լ տարողությամբ ՊԷՏ շշերը հերմետիկ փաթեթավորվում են թերմանստեցվող փառով, վեցական շշով: Պատվիրատուի ցանկությամբ հնարավոր է շշերի ցանկացած քանակությամբ փաթեթավորում: 

Շշերի քանակը 20-ոտնաչափ բեռնարկղում       36 000

Ծավալը, Մ3                                                            33.0

Կշիռը                                                                      19 050

0,5լ. ապակի

aig_05l_g.jpg

Ապրանքի շշալցումը կատարվում է նաև 0,5լ տարողությամբ ֆիրմային ապակե շշերի մեջ: Այստեղ էլ կիրառվել է խցանման նորարարություն. պարուրակավոր կափարիչները խոչընդոտում են գազերի ավելացմանը և պահպանում է ջրի համային հատկանիշները նույնիսկ բազմակի օգտագործումից հետո: Բացի այդ, ջուրը պահպանում է իր ակտիվությունը: Սրա շնորհիվ պահպանվում են ջրի ֆիզիկա-քիմիական և կենսաբանական հատկությունները: Ընկերությունը կհանձնի Ձեզ այս արտադրանքը պլաստմասե տուփերով, որոնցում տեղավորվում է 20 շիշ:

Շշերի քանակը 20-ոտնաչափ բեռնարկղում      24 000

                                    Ծավալը, Մ3                                                          24.0

                                    Կշիռը                                                                    16 830

 

0,33լ. ապակի

aig_05l_g.jpg

Ապրանքի շշալցումը կատարվում է նաև 0,33լ տարողությամբ ոչ ստանդարտ ապակե շշերի մեջ: Այստեղ էլ կիրառվել է խցանման նորարարություն. պարուրակավոր կափարիչները խոչընդոտում են գազերի ավելացմանը և պահպանում է ջրի համային հատկանիշները նույնիսկ բազմակի օգտագործումից հետո: Բացի այդ, ջուրը պահպանում է իր ակտիվությունը: Սրա շնորհիվ պահպանվում են ջրի ֆիզիկա-քիմիական և կենսաբանական հատկությունները: Ընկերությունը կհանձնի Ձեզ այս արտադրանքը պլաստմասե տուփերով, որոնցում տեղավորվում է 20 շիշ: 

Շշերի քանակը 20-ոտնաչափ բեռնարկղում       26 000

                                    Ծավալը, Մ3                                                            26.0

                                    Կշիռը                                                                      18 200